Studentmatkonferansen 2022

Lillehammer 20-21. april 2022

Messe

Leverandørmessen vil finne sted i kantineområdet på campus Lillehammer, dette er i umiddelbar nærhet til Auditoriet hvor det faglige programmet er.

Messen vil være onsdag 20. april mellom kl. 1245-1500. Det vil være mulighet til å rigge seg til fra kl 0800 på morgenen. Skulle det være behov for å rigge seg til fra tirsdag kveld må dette avtales i forkant. Dette kan opplyses i påmeldingsskjemaet.

For å kunne legge til rette behovet for den enkelte leverandør kan behov for bord, stoler, stikkontakt (evt annet) også registreres i påmeldingen.

*Messepris for Leverandører:

Kr. 14000, fast standpris (2 x 3 m) pr leverandør.

Kr. 1000 pr. person, festmiddag onsdag 20/4.

*Eks. mva

Siden messeområdet er i umiddelbar nærhet av kantinen på campus, vil kjøkken være til disposisjon.

Behov avtales i forkant, dette gjelder også kjøl/frys.

Alle leverandører er velkommen til å delta på konferansedag 1 onsdag den 20.4.

Leveringsadresse:

SINN Kantine Lillehammer v/Tor-Erik Bakken

Gudbrandsdalsvegen 350

2624 Lillehammer


STUDENTMATKONFERANSEN©2022